V organizaciji Kulturno športnega društva Telče in pevske skupine Ljudske pevke s Telč smo pripravili v vasi Telče v soboto, 29. oktobra 2011, ob 15. uri kulturno, družabno in etnološko prireditev s prikazom setve »zlatih« pšeničnih zrn.

Predhodno smo ustrezno obdelali zemljišče. Na dan prireditve pa smo poleg setve priredili še kratek kulturni program in pogostitev udeležencev. »Setev '2000 zlatih zrn' je kot projekt začelo izvajati društvo v Babincih in od takrat se vsako leto seli v drug kraj. Letos smo se spomladi odločili, da organizacijo dogodka prevzamemo članice in člani KŠD Telče, ki bomo po pravilih predhodnih organizatorjev izvedli setev »po naše«.

V poletju prihodnje leto pa sledi še žetev. Na Telčah smo posejali 2732 zrn, naša njiva pa ima obliko zemljevida Slovenije.

Prireditev smo s kulturnim programom obogatile Ljudske pevke s Telč, Ljudski pevci z Vrhka, učenci OŠ Tržišče in Martin in Micka ter ansambel Dolinarji. Prireditve se je poleg domačinov in krajanov KS Tržišče udeležilo tudi okoli 90 članov društev iz Prekmurja in drugih območij, ki so prireditev izvajali že v preteklih letih.