V kulturno športnem društvu Telče skušamo poskrbeti za čim bolj množične športno rekreativne dejavnosti. V ta namen smo letos načrtovali tudi oblikovanje pohodne poti Po telških stezicah, ki pa je žal zaradi hudega snegoloma v lanskem letu ostala le na stopnji načrtov.

 Kljub temu pa smo drugo decembrsko nedeljo izvedli del načrtovane poti in moram reči, da je bil odziv izreden. Podali smo se na pot, ki smo jo pričeli pri Gasilskem domu na Telčah in nadaljevali proti Vimartu in telškim goricam, kjer smo imeli že prvi krajši postanek za okrepčilo. Nato smo se preko hriba Zavod napotili proti dolini in Šterkovem mlinu. To je bil mlin, ki je v preteklosti mlel za večino prebivalstva okoliških vasi, zato mnogi naši starši dobro poznajo pot, po kateri so nosili žito v mlin. Druga znamenitost, ki smo jo na poti obiskali pa je slap Jasenk v dolini pod Druščami. Pohodniki so bili navdušeni in razpoloženje na poti je bilo res enkratno. Iz doline je bilo potrebno v nadaljevanju premagati strmino proti Pečicam, kjer so pohodnikom pripravili prijetno pogostitev domačini. Preko Pečic smo pot nadaljevali ob nekdanji nemško - italijanski meji mimo ostankov obmejne opazovalnice in jo zaključili s prihodom na Telče pri trgovini oz. nekdanji Tomažičevi trgovini.

Zares smo bili veseli udeležbe, saj se je proti pričakovanjem pohoda udeležilo 45 pohodnikov in vsi skupaj smo bili izredno zadovoljni, saj smo spoznali delček našega domačega okolja. Zato se ob tej priložnosti lepo zahvaljujem vsem udeležencem, posebna zahvala pa velja Mislajevim, Blatnikovim in Slapšakovim, ki so poskrbeli za prigrizek na poti.