MARCA letos smo priredili že 15. leto zapored kulturno družabno prireditev Praznik pomladi, ki je bila namenjena ženam, materam, očetom in vsem krajanom dobre volje.

Soorganizatorice Ljudske pevke s Telč smo k sodelovanju povabile še citrarko Cvetko Bizjak in pevske goste iz Krmelja vokalno skupino Lira ter učence OŠ TRŽIŠČE. Vsi skupaj smo obiskovalcem predstavili prijeten pevsko-glasbeni in literarni program. Poseben čar pa so prireditvi dale mlade članice KŠD Telče, ki so s svojimi mislili spletle prijeten program , za presenečenje pa so večer popestrili še folkloristi iz Razborja.

Udeležba prireditve je bila zelo lepa in upamo, DA so udeleženci skupaj z nami doživeli prijeten pomladanski družabni dogodek.