V petek smo s prireditvijo »KJE SO TISTI LEPI STARI ČASI« obeležili 15 letnico delovanja skupine Ljudske pevke s Telč. Na koncertu so se nam pridružili harmonikar ALOJZ MRGOLE, pevci PREŠMENTANI FALOTI, FANTJE S SEL PRI ŠUMBERKU, VOKALNIH 5, KVARTET ANSAMBLA BITENC. Za humoristično popestritev prireditve sta poskrbela »Martin in Micka«.

Večer so pevke obogatile z izdajo tretje zgoščenke ŽE VEČKRAT SEM SLIŠAL. Za svoje 15 letno delovanje so prejele zlato Maroltovo značko, ki sta jo podelila v imenu JSKD ga. Katja Pibernik in ZKD Sevnica G. Jože Novak. Ob tej priložnosti so članice izrekle tudi iskreno zahvalo vsem bivšim sodelavkam v skupini. Pevkam sta ob jubileju čestitala tudi g podžupan Janez Kukec in predsednik KS Tržišče g. Janez Virant. Čestitke so izrazili tudi predstavniki društev v KS in širši okolici. Številno obiskovalci so skupaj z nastopajočimi preživeli prijeten večer ob ljudski pesmi in za konec skupaj zapeli čudovito pesem Toneta Rusa Čas bi zavrtel nazaj. Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi prireditve in pogostitvi ter nam že vsa leta stojite ob strani.