Drugo nedeljo v juliju smo tudi letos izpeljali že tradicionalno prireditev Telška žetev. Kljub visokim temperaturam se je prireditve udeležilo lepo število obiskovalcev.

Kot v preteklih letih, se je tudi 14. Telške žetve udeležilo več skupin ljudskih pevcev in godcev iz raznih krajev Slovenije. Sodelovali so Ljudski pevci Bizeljsko, Ljudske pevke Klasje, Ljudske pevke Žejno, Ljudski pevci Svibno, Adlešički tamburaši, Veseli prijatelji in gostiteljice Ljudske pevke s Telč. Poseben pečat sta tudi tokratni prireditvi dodala Martin in Micka, ki sta s humorističnim nastopom poskrbela za dobro voljo.. Obiskovalce sta pozdravila tudi Janez Virant, predsednik Krajevne skupnosti Tržišče in Janez Kukec, podžupan občine Sevnica. Prireditev sta vodili Romana Mislaj in Vesna Simeonov.

Iskrena hvala vsem sodelujočim, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi prireditve.