Ljudske pevke s Telč se že vrsto let udeležujemo srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž občine Sevnica pod naslovom »SKUPAJ SE ZNAJDEMO MI«, ki ga organizira Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Tudi v letu 2015 smo se junija udeležile srečanja, ki je potekalo v Krmelju. Vesele smo, da smo na tem srečanju uspele doseči zlato priznanje, ki nas je uvrstilo na državno raven.

To nam daje spodbudo za nadaljnje delo, zato bomo tudi v prihodnje še ohranjale bogato ljudsko izročilo.