Ljudske pevke s Telč

Skupina je bila ustanovljena novembra 2002. Ljubiteljice ljudskega petja smo sklenile, da se združimo in skušamo ohranjati ljudsko pesem našega okolja. Zbrale smo se na prvih vajah in ugotovile, da je naše petje ubrano, in to nam je dalo voljo in pogum, da se še danes redno enkrat tedensko srečujemo na vajah.

V začetku je skupina Ljudske pevke s Telč štela 8 članic. To so bile Veronika Mislaj, Zdenka Slapšak, Stanka Prijatelj, Marinka Skušek, Cvetka Mlakar, Pavla Kos, Slavi Zelič in Zvonka Mrgole. Prvi nastop smo imele na prednovoletni prireditvi na Telčah decembra 2002.

V začetku leta 2003 so se pridružile še štiri članice in od tedaj dalje je v skupini sodelovalo 12 članic. Pridružile so se še Martina Mavrič, Silva Rak, Fanika Simeonov in Mili Majcen.

Leta 2004 sta skupino zapustili Stanka Prijatelj in Mili Majcen in od tedaj dalje v skupini sodeluje 10 članic s Telč in okoliških vasi.

Posebno bogastvo našega delovanja pomenijo srečanja, ki se jih udeležujemo po vsej Sloveniji. Ljudska pesem je resnično neusahljiva zakladnica dragocenih zapisov preteklosti in ohranjati te bogastvo v današnjem času je posebno doživetje.

Da smo pevci veseli, družabni in iskreni ljudje, dokazujemo na svojih srečanjih. Tudi ljudske pevke s Telč organiziramo vsako leto srečanje z naslovom Telška žetev in menimo, da je prireditev res uspešna.

Izdale smo tudi dve zgoščenki Na razpotju in Pozdrav s Telč.

Članice naše skupine pravimo: KDOR PESMI POJE RAD, V SRCU JE BOGAT. Upamo, da bomo to energijo in bogastvo uspele ohraniti tudi v prihodnosti.

15-letnica delovanja

Pretekli nastopi

28.12.2002 - 19.11.2015