TELČE - morda za nekoga povsem neznan kraj, za drugega dobro poznan del občine Sevnica. Telče so majhna vas , ki sodi v okvir KS Tržišče. Kljub temu , da ležijo na skrajnem robu občine Sevnica, se prebivalci skozi daljno in bližnjo preteklost vztrajno trudijo za ohranjanje in napredek odmaknjenega podeželja. To nam ob podpori krajevnih in občinskih mož tudi kar dobro uspeva .

Ponosni smo , da se lahko pohvalimo z zelo dolgo zgodovinsko tradicijo, saj smo leta 2002 slavili 750-letnico prve omembe v pisnih virih, kar je za tako majhno vas kot so Telče, res lep jubilej. V kraju poleg Gasilskega društva, ki ima že daljšo tradicijo, v zadnjih letih aktivno deluje Kulturno-športno društvo, katerega aktivnosti vam želim predstaviti v naslednjem prispevku.

Smo kulturno športno društvo, ki deluje v podeželskem okolju in želimo s svojimi aktivnostmi na nek način ohranjati tradicijo in običaje naših prednikov ter poskrbeti za pestrejše kulturno dogajanje v okolju , ki je za tovrstne dejavnosti pogosto prikrajšano. Letos delujemo že tretje leto in naše dejavnosti so iz leta v leto bolj pestre.

V preteklem letu pa smo v okviru našega društva poskrbeli za kar nekaj prireditev,.ki so bile lepo obiskane in so tudi dobro uspele .

Marca smo organizirali prireditev POMLADANSKI PRAZNIK, ki je bila namenjena vsem krajanom bližnje in tudi širše okolice Telč. Na prireditvi smo v kulturnem programu sodelovale LJUDSKE PEVKE S TELČ in tudi najmlajši so s svojim nastopom navdušili obiskovalce. Zaplesale so tudi naše domače plesalke, nato pa smo večer nadaljevali z družabno prireditvijo za vse udeležence.

Ob prvem maju smo priredili kresovanje.

Oktobra smo se aktivno vključili v organizacijo prireditve JESENSKO SREČANJE V TRŽIŠČU in sicer smo se pripravili na predstavitev ljudskega običaja LIČKANJA , predstavili smo pletenje peharjev, ki ga še vedno dobro obvlada g. Hrovat Julij. Na ogled in predstavitev smo postavili tudi zbiralnik žita, ki ga danes marsikdo ne pozna več.

Novembra, ob občinskem prazniku, smo pripravili letošnjo največjo prireditev – VEČER LJUDSKIH PESMI NA TELČAH . Na večeru se je predstavilo pet skupin ljudskih pevcev , harmonikar, recitatorja in plesalke. Odziv gledalcev je bil enkraten, saj so dvorano v Gasilskem domu napolnili do zadnjega kotička.

Tudi decembra smo pripravili še dve prireditvi Miklavževanje s kulturnim programom in prednovoletno zabavo . Tudi to je zelo dobro uspelo, saj je Miklavž obdaril preko 70 otrok, prednovoletne zabave pa se je udeležilo več kot 100 obiskovalcev.

Poleg organizacije prireditev pa člani KŠD skrbimo tudi za rekreacijo, organiziramo pohode in kolesarjenje.

V okviru društva pa preko celega leta aktivno deluje skupina ljudskih pevk, ki se redno enkrat tedensko sestajamo na vajah in se udeležujemo različnih nastopov. V enem letu delovanja se jih je nabralo kar šestnajst. Mislim, da je za prvo leto to kar lepa številka.

Precej pa smo v letošnjem letu postorili tudi na področju materialnih sredstev in potrebnih pripomočkov za delovanje društva. V dvorani gasilskega doma smo namreč uredili čudovit oder za kulturne prireditve. Ljudske pevke pa smo si kupile in izdelale svoje noše, s katerimi se bomo predstavile na raznih nastopih.

Člani društva imamo še veliko načrtov in upamo, da nam bo vsaj nekaj uspelo.

V letu 2004 načrtujemo ureditev prostorov, ki so ostali v gasilskem domu še neurejeni in sicer so prostori potrebni obnove elektro-instalacije , pleskarskih del in obnove tal ter opreme prostorov. Radi bi si uredili klubski prostor za srečanja skupine LJUDSKIH PEVK in plesne skupine SMRKLJE, ki delujeta v okviru našega društva.

Prav tako načrtujemo nakup računalnika in tiskalnika ter ostale opreme za delovanje društva , kot tudi opreme za ureditev vaške knjižnice-knjižne police.

Predvsem pa si želimo, da bi naše delo podpirali tako krajani in širša družbena skupnost, kajti le tako je uspeh tudi mogoč.

Vljudno vas prosimo, da prisluhnete našim potrebam in nas finančno podprete pri naših prizadevanjih, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.