Leta 2010 smo se v KŠD Telče odločili, da bi na površinah pri Gasilskem domu Telče zgradili igrišče za košarko in tenis. Pobudo so podprli tudi v KS Tržišče in občini Sevnica. Glede na to, da so pri OŠ Tržišče ob prenovi igrišča ostali koši za košarkarsko igrišče, smo se dogovorili, da jih prevzamemo v KŠD Telče, jih obnovimo in postavimo na našem igrišču.

Dogovorili smo se s člani Prostovoljnega gasilskega društva Telče in pričeli z akcijo.

Potrebna so bila obsežna zemeljska dela, ki jih je ob pomoči domačih članov izvedel Alojz Rak s.p. Sicer je gradbena dela in material financirala KS Tržišče.

Po pripravi zemljišča smo uredili prostor za postavitev dodatnega nadstreška ob igrišču. Les za izgradnjo so odstopili gasilci, ker je bilo potrebno za samo izgradnjo podreti smreke na površinah ob Gasilskem domu. Izgradnjo nadstreška je vodil mojster Franci Borštnar, ki je večino svojega dela opravil brezplačno.

S pomočjo prizadevnih članov društva je delo kar lepo napredovalo. Po postavitvi nadstreška smo se lotili utrditve terena, ureditve odtokov, priprave talnih nosilcev za ograjo in ostalih potrebnih del.

Sredstva za asfaltacijo igrišča je prispevala občina, sami pa smo poskrbeli za opremo igrišča . Nabavili smo stebre za ograjo, obnovili koše, kupili mrežo z nosilci za tenis, kupili in postavili zaščitno mrežo okoli igrišča ter uredili okolico.

Pri postavitvi ograje je večji del aktivnosti potekal pod vodstvom Inštalaterstva Martin Slapšak, ki je prav tako večino del izvedel donatorsko.

V dobrem letu je bilo igrišče končano in pripravljeno za uporabo. Igrišče je na voljo vsem uporabnikom, krajanom in zunanjim obiskovalcem. Želimo le, da ga uporabniki čuvajo in ne delajo škode.