KŠD Telče

Ustanovna seja društva je bila 11. marca 2001. Sprejeli in potrdili smo program dela in usmeritve delovanja društva ter statut. Dogovorili smo se, da bomo v okviru društva poskrbeli za raznovrstne dejavnosti, ki bodo v interesu krajanov in članov društva. Vsako leto na Občnem zboru društva potrdimo plan dela.

Na občnem zboru 2. aprila 2016 je bil izvoljen nov upravni odbor in ostali organi društva:

Predsednica:
 • Tina Kukec
Namestnica predsednice:
 • Zvonka Mrgole
Zapisnikarica:
 • Martina Žibert
Blagajničarka:
 • Romana Mislaj
Člani:
 • Franci Mrgole
 • Silva Rak
 • Simon Mrgole
 • Andrej Mrgole
Nadzorni odbor:
 • Fanika Simeonov
 • Jožko Mrgole
 • Cvetka Tratar
Disciplinska komisija:
 • Maja Koren
 • Katja Trpinc

Društvo deluje skladno s sprejetim statutom.

Plan dejavnosti za leto 2015:

 • Vaje in izobraževanje skupine LJUDSKE PEVKE S TELČ
 • Organizacija prireditve ob dnevu žena oz. materinskem dnevu - PRAZNIK POMLADI
 • Akcija za urejanje okolja-spomladansko čiščenje
 • Redno vzdrževanje in urejanje zelenic ob cesti
 • Prijava na razpis za izvedbo prireditev
 • Prijava za natečaj- »Moja dežela – lepa , urejena in gostoljubna«
 • Izvedba rekreativnih pohodov – enkrat tedensko
 • Spomladanski pohod
 • Urejanje okolice igrišča- zasaditev rož pri spomeniku in v koritih
 • Priprava in pomoč ob pohodu izgnancev OD MURENC DO TELČ
 • Skrb za vaške vodne vire – urejanje okolice korita
 • Sprejem in pogostitev godbe – prvomajska budnica
 • Sodelovanje skupine Ljudske pevke na koncertih - Sevnica
 • Izvedba izleta v Marijo Reko –druženje s pevci
 • Sodelovanje na krajevnih prireditvah
 • Organizacija KONCERTA LJUDSKIH PESMI NA TELČAH »TELŠKA ŽETEV«
 • Udeležba na prireditvi žetev 2000 zlatih zrn v Zrečah
 • Pomoč PGD Telče pri izvedbi in pri organizaciji tradicionalne veselice
 • Športno-rekreativne dejavnosti mladih – košarka, tenis, kolesarjenje
 • Skrb za čisto okolje
 • Organizacija pohoda –PO TELŠKIH STEZICAH v počastitev praznika občine Sevnica
 • Miklavževanje- priprava kulturnega programa in obdaritev otrok
 • BOŽIČNI KONCERT V CERKVI NA Telčah
 • Prednovoletna okrasitev vasi