Na občnem zboru 2. aprila 2016 je bil izvoljen nov upravni odbor in ostali organi društva:

 Predsednica:

 • Zvonka Mrgole
Namestnica predsednice:
 • Tina Kukec
Zapisnikarica:
 • Romana Mislaj
Blagajničarka:
 • Martina Žibert
Člani:
 • Franci Mrgole
 • Vesna Simeonov
 • Silva Rak
 • Simon Mrgole
 • Andrej Mrgole
Nadzorni odbor:
 • Fanika Simeonov
 • Jožko Mrgole
 • Franci Skušek
Disciplinska komisija:
 • Maja Koren
 • Katja Trpinc
 • Marjetka Rak