Čistilna akcija 2022

v sredo, 6. aprila  2022,

ob 16.00 uri, pri GD Telče. 

Tudi letos poteka pod okriljem TZOS, ki bo prispevala vreče. Vabimo vse krajane, da se v čim večjem številu odzovete povabilu.

Dobimo se ob 16.00 uri pri GD na Telčah, kjer boste lahko prevzeli  vreče, nato pa bomo čiščenje izvajali ob glavnih cestah, javnih površinah oz.  tam, kjer menite, da je najbolj potrebno. 

Vsak udeleženec naj svojo vrečo odpadkov prinese h kontejnerju, ki bo postavljen za namensko zbiranje tako zbranih odpadkov.  V kontejner praviloma ne odlagamo kosovnega odpada.

Odbor KŠD Telče